28 Mar 2019
March 28, 2019

Corporate Actions

0 Comment

โดย : ภูวนาถ ณ สงขลา ————————————————————————————————————————————————————————————————            ก.ล.ต.  ได้กล่าวโทษ อดีตกรรมการและผู้บริหารบบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธํ จำกัด (มหาชน) (EARTH) กับพวกรวม 17 ราย  ต่อกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันสร้างหนี้เทียม เพื่อให้เอิร์ทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ  รวมทั้งเบียดบังเอาทรัพย์สินของ  EARTH เป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต และแจ้งอัยการฟ้องผู้กระทำผิด 11 ราย กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหลัหทรัพย์ EARTH            กรณีนี้เกิดขึ้นจากกการที่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับหนี้สินจำนวน 26,000 ล้านบาท ของ EARTH ที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งการเพิ่งขึ้นของหนี้สินนี้เป็นเหตุให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 10,349 ล้านบาท เป็นติดลบ.. read more →

28 Mar 2019
March 28, 2019

Corporate Actions

0 Comment

 โดย :  พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ————————————————————————————————————————————————————————————————            ปี 2562 มีการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ทำให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัทมีผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวไม่มากก็น้อย            มาตรฐานการบัญชีที่กล่าวถึงได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS# 15) เรื่องรายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า และจากการที่ประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ทำให้เกิดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เดิม ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่องสัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรายการโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่.. read more →

28 Mar 2019
March 28, 2019

Corporate Actions

0 Comment

           หลายคน กังวลใจอยู่ไม่น้อย กับโลกการลงทุน แต่พวกเขายอมรับว่า โลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้ว การใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข หรือ อยู่ให้ได้ ย่อมต้องปรับตัวเช่นกัน            เมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า มาทดแทนการทำงานของมนุษย์ ที่ยากแท้หยั่งถึง อาทิ การมีหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐฉลาดๆ ที่เข้ามาคำนวนความซับซ้อนทดแทนมันสมองของมนุษย์ที่มีข้อจำกัดด้านหน่วยความจำ            ทำให้หลายคน กังวลใจว่า อาจตกงานแบบฟ้าแล่บ เมื่ออายุยืนยาว ไม่มีงานทำ ชีวิตจะทำอย่างไร…แต่สิ่งที่เครื่องจักรยังทดแทนมนุษย์ยังไม่ได้ คือ อารมย์สุนทรี ละเอียดอ่อน ความรัก ความเอื้ออาทร  ความซื่อสัตย์            สิ่งนี้แหละ ที่ทำให้ น่าย้อนกลับมาดูว่า คนที่ทำงานในตลาดทุนไทย นอกเหนือจากที่ทำหน้าที่ในฝ่ายงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละสายงานแล้ว ยังมีกลุ่มที่ต้องมี “ใบอนุญาต”.. read more →

28 Mar 2019
March 28, 2019

Investor Rights Guideline

0 Comment

           อดีต ปัจจุบัน อนาคต ไม่ใช่คำพยากรณ์ หมอดูแม่นๆ สำหรับคนเชื่อเรื่องดวงชะตา หากแต่เป็การลุ้นระลึก กับการจองหุ้น ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  และเมื่อเข้าตลาดฯแล้ว ก็จะพบราคาตลาดที่เป็นสมดุลของทั้งฝั่งซื้อ และฝั่งขาย            การกำหนดราคา IPO ของหุ้นแต่ละตัว เป็นงานทั้งศาสตร์ และศิลป  วิชาการและการตลาด ปัจจัยควบคุมได้และควบคุมไม่ได้  ดูว่ายากจัง ใครจะรู้อนาคต ไม่ว่าจะราคาออกมาอย่างไร วันเทรดวันแรก ยังคงต้องลุ้นกันอีก ว่า จังหวะหุ้นเขียว หุ้นแดง อาจถูกดันราคาหรือสอยร่วง ฟุบยาว            “หุ้นจอง” พักหลังๆ มานี้ จึงไม่ค่อยฮอต ให้ลูกค้างอน เมื่อเวลาจัดสรร เป็นเมื่อก่อนได้เกิดอาการโกรธ ย้ายโบรค หอบวอลุ่มหนีกันล่ะ แต่วันนี้ อาการนี้.. read more →

28 Mar 2019
March 28, 2019

Investor Rights Guideline

0 Comment

           การเป็นนักลงทุน หรือเรียกกันง่ายสั้นว่า “คนเล่นหุ้น” ยุคนี้สามารถยึดเป็นอาชีพได้ ถือเป็นอาชีพอิสระ ที่บริหารชีวิตและเงินทองของตัวเอง  ลงทุนได้ทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยี เพียงปลายนิ้ว            คนทำงานทุกอาชีพ มักมีการปันส่วน เพื่อสังคม จะเรียกว่า แบ่งทำบุญ ปันแรง อย่าง ให้ทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า ออกแรงไปปลูกป่า ปลูกปะการัง            แต่กับตลาดทุน ล่ะ… มีไหม…            ตอบว่า…มี …. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงอยากชวนนักลงทุน หรือคนทำงาน ที่อยากมีส่วนในการร่วมยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย ทำยังไงล่ะ..???          .. read more →

28 Mar 2019
March 28, 2019

Investor Rights Guideline

0 Comment

           การลงทุนต้องมีที่ปรึกษา คิดคนเดียวก็เสียวว่าจะขาดทุน ถูกหลอก รู้ไม่เท่าทัน และอื่นๆ เขาจึงมีมืออาชีพไว้ให้คำปรึกษา หรือให้คำแนะนำ คนไทยอาจไม่คุ้นเคยกับการต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่วันพรุ่งนี้ อาจต้องทบทวนความเชื่อเดิม เพราะโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิม            เราได้ยิน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา ออกมาให้ความเห็นเรื่องหุ้น เรื่องการลงทุน ตามสื่อต่างๆ และรู้กันว่า พวกเขาเหล่านั้น ต้องมีใบอนุญาต แต่เมื่อโลกออนไลน์ ทำให้ทุกสิ่งอย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง โลกที่ทะลุทะลวงถึงกัน ทำให้ทุกอย่างง่าย ซึ่งมักจะมาพร้อมความเสี่ยงหรือความผิดปกติตามมา            “การสื่อสาร”  ที่รวดเร็ว หลายช่องทาง ทำให้หน่วยงานกำกับดูแล มีนโยบายทบทวน ด้วยว่าเข้าใจบริบทของ Social media ว่า มีการให้ข้อมูล พูดคุยเรื่องการลงทุน ซึ่งในต่างประเทศ มีการคิดค่าบริการ มีระบบสมาชิก.. read more →

read more →

read more →

read more →

03 Mar 2019
March 3, 2019

0 Comment

read more →