28 Mar 2019
March 28, 2019

Investor Rights Guideline

0 Comment

           การเป็นนักลงทุน หรือเรียกกันง่ายสั้นว่า “คนเล่นหุ้น” ยุคนี้สามารถยึดเป็นอาชีพได้ ถือเป็นอาชีพอิสระ ที่บริหารชีวิตและเงินทองของตัวเอง  ลงทุนได้ทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยี เพียงปลายนิ้ว

           คนทำงานทุกอาชีพ มักมีการปันส่วน เพื่อสังคม จะเรียกว่า แบ่งทำบุญ ปันแรง อย่าง ให้ทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า ออกแรงไปปลูกป่า ปลูกปะการัง

           แต่กับตลาดทุน ล่ะ… มีไหม…

           ตอบว่า…มี …. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงอยากชวนนักลงทุน หรือคนทำงาน ที่อยากมีส่วนในการร่วมยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย ทำยังไงล่ะ..???

           “จุดนัดพบ” ของคนสามกลุ่ม หลังปิดงวดบัญชี  คือการ จัดประชุม “สามัญผู้ถือหุ้น”  คือ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการ  ในฐานะการเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องมีเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ตรงนี้แหละ สำคัญ เปิดเผยอะไรบ้าง เปิดในเวลาที่กำหนด กว่า 700 บริษัท จึงต้องมีผู้ประเมิน ติดตามให้เป็นไปตามข้อกำหนด

           นอกจากนั้น การพบกัน ในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดเวทีให้ซักถาม ในประเด็นสาระสำคัญ ที่ผู้ถือหุ้นบางคน อาจไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม  หากมีใครช่วยทำหน้าที่นี้ให้ ก็จะเป็นตัวแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนยิ่งนัก

           การนี้ จึงขอเชิญชวน พี่ๆนักลงทุน ที่จำเป็นต้องมี “จิตอาสา”  เป็นคุณสมบัติข้อแรกก่อน ข้ออื่นๆจึงจะตามมา ในการทำหน้าที่ ติดตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่ต่างกับการทำ CSR เลยละ เรียกว่า เป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คุ้นๆบ้างไหมล่ะคะ เราเคยคุยกันผ่านคอลัมภ์นี้ มาบ้างแล้ว

           คุณสมบัติ ข้อต่อไปของการ ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ ต้องจบระดับปริญญาตรี –ทุกสาขา จากนั้น รีบกรอกใบสมัคร มาสัมภาษณ์ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ เข้าอบรมตามหลักสูตร ขึ้นทะเบียน มีกิจกรรมพัฒนาเติมความรู้ อาทิ ติดอาวุธทางปัญญา เตรียมความพร้อมการเข้าประชุม ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียน การมีเพื่อน พี่ น้อง ในชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นการเพิ่มมิตร แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นชุมชนน่าอยู่ ที่มีวินัยสูง

           หลายคนโหยหา ความถูกต้อง  อยากทำตัวให้เป็นประโยชน์กับตลาดทุน งานนี้ มาถึงมือท่านแล้ว รีบลงมือเลย ช่องทางนี้ เป็นอีกหนึ่งช่อง ที่ท่านทำได้ หากเป็นภาษา CSR เขาจะเรียกกันว่า CSR in Process หมายถึง พาตัวเองอยู่ในกระบวนการของการทำงาน ไม่แยกส่วน แยกเนื้อ จึงมีความคล่องตัว ไม่เป็นการเพิ่มภาระ ให้ตัวเอง แถมมีเพื่อนในวงการหุ้นเพิ่มขึ้นอีก

           มาเลยนะ สมาคมฯ เปิด อาสาฯ รุ่นที่ 28 เปิดห้องอบรม 3-4 กรกฎาคม 2562 นี้ คิดจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้น รออะไรกัน… เมื่อชาติต้องการ ให้รีบมา…ตลาดทุน ต้องการคุณ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *