อาสาฯ Visit ครั้งที่ 3/2562 @SABINA

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 3/2562 @SABINA

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม และรับฟังวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) – SABINA โดยมี คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร – กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะ ณ โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 ที่ผ่านมา