อาสาฯ Visit ครั้งที่ 2/2562 @NER

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 2/2562 @NER

        สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม และรับฟังวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) – NER โดยมี คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงงานผลิต ตั้งอยู่ที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2562 ที่ผ่านมา