อาสาฯ Visit ครั้งที่ 1/2562 @CMAN

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 1/2562 @CMAN

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมเหมืองทับกวาง และโรงงานแก่งคอย พร้อมทั้ง รับฟังวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร นำโดย คุณสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ – กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน เคมีแมน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา