กิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 1/2562

 เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 1/2562 :  “อัพเดท สถานการณ์ คอร์รัปชั่น ในประเทศไทย ดีขึ้นบ้างไหม ?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 1/2562  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2562 บรรยายพิเศษโดย  ดร.มานะ  นิมิตรมงคล เลขาธิการ  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มาแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ “อัพเดท สถานการณ์ คอร์รัปชั่น ในประเทศไทย ดีขึ้นบ้างไหม ?” ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา