กิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 3/2562

 เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 3/2562  ธรรมาภิบาล นามธรรม ที่จับต้องได้

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 3/2562  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2562 บรรยายพิเศษโดย  คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ – กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาล นามธรรม ที่จับต้องได้” ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา