กิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 2/2562

เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 2/2562 “ ความสำคัญของงานจิตอาสา? ”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 2/2562  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2562 บรรยายพิเศษโดย  คุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด  มาแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อ ความสาคัญของงานจิตอาสา?” ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา