ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 6/2562

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 6/2562 “ ลงทุนต่างประเทศแบบง่ายๆ ด้วย DR ”  

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 6/2562 บรรยายพิเศษโดย คุณบรรณรงค์  พิชญากร – กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ – บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นการแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ ลงทุนต่างประเทศแบบง่ายๆ ด้วย DR”  ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา