ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 5/2562

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 5/2562 “เจาะลึก หุ้น IPO ??”  

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 5/2562 บรรยายพิเศษโดย คุณสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นการแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ เจาะลึก หุ้น IPO ??”  ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา