ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 4/2562

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 4/2562 :  “ เงินในมือเรา บริหารอย่างไร? ”  

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 4/2562 บรรยายพิเศษโดย คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ – CFP เป็นการแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “เงินในมือเรา บริหารอย่างไร?”   ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *