ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 3/2562

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 3/2562 : “ TFEX ซื้อขาย ล่วงหน้า ป้องกันความเสี่ยง ได้อย่างไร? ”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรี  เกียรติพงษ์ถาวร – รองกรรมการผู้จ้ดการ บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “TFEX ซื้อขาย ล่วงหน้า ป้องกันความเสี่ยง ได้อย่างไร?”   ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562