ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 1/2562

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 1/2562 : โลกใบใหม่ นักลงทุนจะใช้เทคโนโลยี อย่างไร?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น   สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก คุณจำรัส สว่างสมุทร อุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาแบ่งปันความรู้ เรื่องการลงทุน ในหัวข้อ “โลกใบใหม่ นักลงทุนจะใช้เทคโนโลยี อย่างไร?”  ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา