ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2/2562

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2/2562 :  “Pico, Nano Finance คือ เครื่องมือทางการเงิน อะไร อย่างไร ?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น   สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2/2562 ได้รับเกียรติจาก คุณชุติเดช ชยุติ – CFO บมจ.บัตรกรุงไทย    มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “Pico, Nano Finance คือ เครื่องมือทางการเงิน อะไร อย่างไร ?”   ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *