กิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 4/2562

เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 4/2562 :  ใช้ ไอที ช่วยงานให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 4/2562  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2562 บรรยายพิเศษโดย  คุณเชิดชาย  หินจำปา – AGM Checklist Programmer บริษัท เอ็กซ์เซส เว็บ แอนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด สอนเทคนิคการใช้ระบบ ในหัวข้อ  “ใช้ ไอที ช่วยงานให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง” ณ ห้องประชุม 702 – 703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)  เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา