“การเข้าระบบไอที เพื่อเช็คคะแนน Part B และการบันทึกรายการประชุม ไม่ยากเกินใจ”