การประเมินฯ กองทุน :
“ งานใหม่ งานใหญ่ขึ้น และสนุกขึ้นอีกระดับ กับงานภาคสนาม การประเมินฯ REIT/Infrastructure Fund และ Property Fund ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *