สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Financial Planning Clinic รับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคล กับนักวางแผนการเงิน CFP® ในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ Theme “วางแผนการเงิน ร่วมบุญสภากาชาดไทย” ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อรับสิทธิรับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP ระยะเวลาให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมง โดยเงินบริจาคสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

  ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

  • บริจาคเงิน จำนวน 500 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 2” สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-62588-8
  • นำสำเนาใบโอนเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://tfpa.or.th/main/fpc2018.html

หมายเหตุ:

  • ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการโอนเงินบริจาคตามที่กำหนดจึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สมบูรณ์
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวน 1 รอบ ต่อการร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท
  • สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินบริจาค หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบวัน เวลาที่ลงทะเบียนไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *