กิจกรรม อาสาฯ Visit – ครั้งที่ 6/2560  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
ณ บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด ( บริษัทในเครือของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์-EA) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *