30 Sep 2016
September 30, 2016

Empower Yourself Part II

0 Comment

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระหว่างสมาชิกจิตอาสา และเตรียมความพร้อม ในการทำหน้าที่ภาคสนาม – AGM Checklist 2560 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่าง วันที่ 25-26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา read more →

read more →

read more →

26 Sep 2016
September 26, 2016

e-Brochoure_TIIP13

0 Comment

รายละเอียดหลักสูตร คลิ็ก read more →

21 Sep 2016
September 21, 2016

อาสาฯ visit – LDC

0 Comment

สมาชิก ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม LDC สาขา ศาลายา ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ในกิจกรรม อาสาฯ Visit ครั้งที่ 4/2559 โดยมี ทันตแพทย์ วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอลดีซี เด็นทัล และทีมงาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 read more →

14 Sep 2016
September 14, 2016

อาสา visit – SMEs Bank

0 Comment

สมาชิก ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผ้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าฟังการบรรยายบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในหัวข้อ “ชีวิต Start-up ได้ทุกวัน : ความหวังและความเป็นไปได้” ในกิจกรรม อาสา Visit ครั้งที่ 3/2559 โดยมี คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย และทีมงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา read more →

“มอบวุฒิบัตร TIIP-12 : คุณวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ผู้ผ่านหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program : TIIP-12)  จากสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้มี บรรจง จิตต์แจ้ง และ มนตรี นิพิฐวิทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 28 The Bangkok Club อาคาร Sathorn City ถนนสาทร กรุงเทพฯ” read more →