read more →

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน read more →

read more →

06 Aug 2019
August 6, 2019

Corporate Actions

0 Comment

                       การบังคับใช้ทางกฏหมาย จะบังเกิดเมื่อ มีการกระทำผิดกฏหมาย แต่หากไม่มีระบุในข้อกฏหมาย เราเรียกกันว่า มารยาท,จริยธรรม,จรรยาบรรณ และ กลายเป็นอีกคำ ที่ครอบคลุม เข้าใจกันโดยวงกว้าง คือ “ ธรรมาภิบาล”         วงล้อมของสังคม ผ่านการตั้งคำถาม อาจมีส่วนช่วยกระตุ้นห้วงสำนึกดี ของผู้บริหาร กรณีที่อาจเพลินกับการใช้อำนาจในการบริหารจัดการ ที่ลืมเลือน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปชั่วขณะ เพราะโลภะครอบงำ         หลายเรื่องราว ที่เกิดขึ้น ขอนำมาเล่าสู่กันฟัง ด้วยการตรวจสอบเจอโดย ฝีอมือ “ผู้สอบบัญชี” ที่ทำหน้าที่อย่างเข้มข้น ในการตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐาน KAM-Key Audit Metter ที่ใช้บังคับ จึงเป็นร่องรอยให้นักลงทุนได้รับข้อมูล ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้         บริษัท A : ทำธุรกิจเช่าซื้อ มีรายการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ.. read more →

06 Aug 2019
August 6, 2019

Corporate Actions

0 Comment

           มีคำถาม ที่ถามกันไป-มา ด้วยน้ำเสียงและความรู้สึกที่ต่างกันไป สำหรับผู้คนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ที่เกิน 9 ปี วันนี้มีความคืบหน้าของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดเงินของประเทศ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเป็นนัยยะ ชี้นำที่น่าสนใจ ว่า ทิศทางของโลกธรรมาภิบาล กำลังกลายเป็นกระแสที่เข้มข้น จากภาคสมัครใจ กลายเป็นภาคปฏิบัติ คำถาม : ทำไมต้องมากำหนดว่า กรรมการอิสระ ไม่ควรนั่งเก้าอี้เกิน 9 ปี คำอธิบาย : เป็นผลจากงานวิจัย ที่กลายเป็นข้อตกลงระดับสากล ที่ยอมรับกันได้ วาระละ 3 ปี ต่อเนื่องกัน 3 วาระ คือ 9 ปี ผู้จัดการกองทุนทั่วโลก จึงยึดเกณฑ์นี้ ในการพิจารณาหุ้นที่นำเข้าพอร์ตการลงทุนของพวกเขา คำถาม : ฉัน (ผม) มีความเป็นอิสระ และมืออาชีพพอ แม้จะนั่งเกิน.. read more →

read more →

read more →