สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัคร หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 20-23 ประจำปี 2562 มายัง นักลงทุนผู้ที่สนใจ หลักสูตรดังกล่าว ในปีนี้ทางสถาบันฯ ได้เปิดทั้งหมด 4 รุ่น ข้อมูลดังต่อไปนี้

TIIP-20 : 2,9,16,23,30 มี.ค.

TIIP-21 : 25 พค. และ 1,8,15,22 มิ.ย.

TIIP-22 : 3,17,24,31 สค. และ 7 ก.ย.

TIIP-23 : 26 ต.ค. และ 2,9,16,23 พ.ย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *