read more →

read more →

read more →

read more →

read more →

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัคร หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 20-22 ประจำปี 2562 มายัง นักลงทุนผู้ที่สนใจ หลักสูตรดังกล่าว ในปีนี้ทางสถาบันฯ ได้เปิดทั้งหมด 3 รุ่น ข้อมูลดังต่อไปนี้ TIIP-20 : 25 พค. และ 1,8,15,22 มิ.ย. TIIP-21 : 3,17,24,31 สค. และ 7 ก.ย. TIIP-22 : 26 ต.ค. และ 2,9,16,23 พ.ย. หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program – TIIP ประจำปี 2562) วัตถุประสงค์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำ และพัฒนาหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ.. read more →