สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดให้มีการมอบรางวัลนักวิเคราะห์ และทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ( IAA Awards For Analysts ) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อส่งเสริมนักวิเคราะห์ให้พัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของบทวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดยขั้นแรก เป็นการโหวตของผู้ลงทุนสถาบันและรายบุคคล และขั้นตอนที่สอง พิจารณาคุณภาพของบทวิเคราะห์โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและตัดสินฯ

ทางสมาคมฯ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ต่อไปยังสมาชิกของท่าน ร่วมโหวตเลือกนักวิเคราะห์และทีมวิเคราะห์การลงทุน ที่มีความเห็นว่าผลงานการวิเคราะห์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพ ตามรายชื่อลิงค์โหวต ด้านล่างนี้

1. แบบฟอร์มการโหวตสำหรับนักลงทุนรายบุคคล
2. แบบฟอร์มการโหวตสำหรับนักลงทุนรายสถาบัน

 

หมายเหตุ

1. โหวตได้ 1 ชื่อ ต่อ  1 กลุ่มสายงานเท่านั้น หากโหวตเกิน ถือเป็นโมฆะ

2. โปรดระบุ ชื่อผู้โหวต เบอร์โทร และ อีเมล์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มิฉะนั้นทางสมาคมฯสงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเสียง

3. ท่านไม่สามารถโหวตนักวิเคราะห์ที่อยู่สังกัดเดียวกันได้ และสิทธินั้นจะถือเป็นโมฆะทันที
4. ท่านไม่สามารถใช้สิทธิซ้ำได้ 1ท่าน/1สิทธิ เท่านั้น

5. ปิดรับผลโหวต สิ้น พย. 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *