คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   read more →

15 Nov 2018
November 15, 2018

TIA@SET IN THE CITY 2018

0 Comment

read more →

read more →

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Financial Planning Clinic รับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคล กับนักวางแผนการเงิน CFP® ในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ Theme “วางแผนการเงิน ร่วมบุญสภากาชาดไทย” ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อรับสิทธิรับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP ระยะเวลาให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมง โดยเงินบริจาคสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้   ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม บริจาคเงิน จำนวน 500 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 2” สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-62588-8 นำสำเนาใบโอนเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://tfpa.or.th/main/fpc2018.html หมายเหตุ: ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการโอนเงินบริจาคตามที่กำหนดจึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวน 1 รอบ ต่อการร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินบริจาค หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบวัน เวลาที่ลงทะเบียนไว้ read more →