read more →

read more →

read more →

read more →

05 Jul 2018
July 5, 2018

29 ปี TIA FUN RUN 2018

0 Comment

ขอเชิญ นักวิ่ง ทุกสัญชาติ ทุกคนที่มีจิตอาสา มาริน เหงื่อทุกหยด… ที่มีความหมายกับสุขภาพ และงานจิตอาสากับกิจกรรม …. “ 29ปี TIA FUN RUN 2018 ” วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561  ลงทะเบียนเวลา 04.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า ปตท.ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โทร : 02-247-7486-8 หรือ  facebook :  29ปี TIA FUN RUN 2018 จัดโดย  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนใจสมัคร  คลิกเลย   read more →