กิจกรรม อาสาฯ Visit – ครั้งที่ 7/2560 @ AU
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 (14.00 – 16.00 น.) บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม Training 1 ชั้น 4 สนญ. ซอยพัฒนาการ 25 แขวง/ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *