พิธีปิดหลักสูตร TIIP-15 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่านด้วยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *