คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม read more →

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม read more →

วันอังคารที่ 11 / วันพุธที่12 / วันพฤหัสที่13 / วันจันทร์ที่ 17 / วันอังคารที่18 / วันศุกร์ที่21 ตุลาคม-2559 กิจกรรม “ติวเข้ม ให้เต็ม 100” เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ AGM Checklist ฉบับปรับปรุง เพื่อใช้ในปี 2560 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัทจดทะเบียน ที่ดูแลสายงาน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้อง 1601 อาคาร ก.ล.ต. มีบริษัทจดทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 บริษัท และ จำนวน 696 คน read more →

read more →

read more →

read more →

read more →

read more →

read more →

05 Oct 2016
October 5, 2016

My Company : HMPRO

0 Comment

           สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ บลจ.บัวหลวง จัดกิจกรรม My Company พาผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน “กองทุนคนไทยใจดี” เข้าเยี่ยมชมกิจการของ เมกา โฮม สาขารังสิต และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ( HMPRO ) สาขา ชัยพฤกษ์โดยมีผู้บริหาร คุณ สุพรศรี นาคธนสุกาญจน์ COO บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และคุณวรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานด้านบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา read more →